Regulamin mobilny

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnych należących do MACROSOFT

 

 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez Macrosoft Jacek Guzek(dalej MACROSOFT) z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 14 40-084, NIP 9542395732, poprzez aplikację mobilne za pośrednictwem danego marketu z aplikacjami.
 2. Aplikacje mobilne MACROSOFT to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie użytkownikowi materiałów, funkcji oraz narzędzi zawartych w aplikacjach mobilnych. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną MACROSOFT zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług MACROSOFT.
 3. Usługa MACROSOFT w ramach aplikacji MACROSOFT jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez dany market.
 4. Dla korzystania z usługi MACROSOFT niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 5. MACROSOFT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
 6. MACROSOFT informuje, że nie ma szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług MACROSOFT.

       8.MACROSOFT nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach materiałów MACROSOFT.

 1. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego marketu. MACROSOFT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego marketu.
 2. MACROSOFT może umieszczać w pasku powiadomień informacje handlowe i marketingowe partnerów biznesowych, na co użytkownik poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyraża zgodę.
 3. Użytkownik instalując aplikację wyrażą zgodę na Geolokalizację. Geolokalizacja dokonywana jest w oparciu o numer IP, sygnały GPS urządzenia Użytkownika lub dane z czujników urządzenia Użytkownika, dotyczące m.in. pobliskich punktów dostępu do sieci Wi-Fi czy stacji bazowych sieci komórkowej
 4. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług MACROSOFT (rozwiązać umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji MACROSOFT ze swojego urządzenia mobilnego.
 5. Korzystanie z materiałów MACROSOFT w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne bez zgody MACROSOFT.
 6. Oznaczenia umieszczane w materiale MACROSOFT podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 7. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: admin@ns24.net.
 8. Osoby korzystające z danych poprzez aplikację MACROSOFT robią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 9. MACROSOFT zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt. 12 Regulaminu.
 10. Rejestrując się w aplikacjach należących do MACROSOFT wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie (otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych) Twoich danych przez MACROSOFT teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych. Masz prawo wglądu do Twoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest: MACROSOFT Jacek Guzek z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 14 40-084, NIP 9542395732