Karta informacyjna dla klienta

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119 dalej RODO), informuje, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Jacek Guzek Macrosoft J.Guzek, adres: ul.Opolska 19 lok.8 40-084 Katowice NIP:9542395732 i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zapytań ze strony www.macrosoft.info.pl 

Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz treść zapytania. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy zgodnie z ewidencją upoważnień prowadzoną w firmie.

Państwa dane będą przetwarzane

  1. a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną , zawierania umów sprzedaży, promocji przedsiębiorstwa oraz wypełniania statutowych założeń programu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.b RODO,
  2. b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. C RODO
  3. c) dla celów kierowania treści marketingowych w sposób jaki Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora art.6 ust.1 lit.F RODO

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym ekspertem ds. przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: odo(AT)macrosoft.info.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera a z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgody.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody, co jednak nie wpływa na ważność przetwarzania danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a cofnięciem.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 

Twoje dane będą przetwarzane tak długo jak zgoda nie zostanie cofnięta. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.