Regulamin

Strony transakcji
1. Stroną dokonującą zakupów na stronie www.netsystem.info.pl, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie strony internetowej jest właściciel strony firma Net System J.Guzek zwana dalej Sprzedawcą. 2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Net System J.Guzek na stronie www.netsystem.info.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej strony firmy Net System podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT, chyba że w ofercie stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. 3.W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.
4.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie. 5.Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie 32 730-22-45 . Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.
7.Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.
8.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
9.Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.netsystem.info.pl mogą się pojawić błędy, które jednak nie mogą być podstawą do podnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.netsystem.info.pl należy kontaktować się ze sprzedawcą .Kontakt : Net System tel.032/730-22-45; biuro(at)netsystem.info.pl
10.Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

ZWROTY
Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.
1.Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.

GWARANCJA
Każde oprogramowanie jest objęte roczną gwarancją na nośnik CD-Rom.

POMOC TECHNICZNA
Pomoc technicza naszym klientom świadczymy bezpłatnie przez cały okres użytkowania oprogramowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz.Urz. UE L 2016, nr 119 dalej RODO), informuje, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Jacek Guzek Net System J.Guzek, adres: ul.Karłowicza 11 lok.5 40-145 Katowice NIP:9542395732 i przetwarza je wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zapytań ze strony www.netsystem.info.pl

Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz treść zapytania. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy zgodnie z ewidencją upoważnień prowadzoną w firmie.

Państwa dane będą przetwarzane

  1. a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną , zawierania umów sprzedaży, promocji przedsiębiorstwa oraz wypełniania statutowych założeń programu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.b RODO,
  2. b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. C RODO
  3. c) dla celów kierowania treści marketingowych w sposób jaki Pan/Pani wyraziła zgodę w ramach promocji przedsiębiorstwa w programie CIRF – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administrator oraz przedsiębiorstw biorących udział w programie CIRF art.6 ust.1 lit.F RODO

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym ekspertem ds. przetwarzania danych osobowych pod adresem mailowym: odo(AT)net system.info.pl

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust.1 litera a z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie zgody.

W każdym czasie przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody, co jednak nie wpływa na ważność przetwarzania danych osobowych pomiędzy jej udzieleniem a cofnięciem.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. 

Twoje dane będą przetwarzane tak długo jak zgoda nie zostanie cofnięta. 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.