EKOFIRMA 2024 + SI

System „EKOFIRMA 2024 to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

System „EKOFIRMA 2024” to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

„EKOFIRMA 2024” wylicza bezbłędnie należne opłaty za środowisko oraz generuje odpowiednie dokumenty dla Marszałka Województwa lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. W praktyce wystarczy, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, generator prądu lub np. kupiło się olej silnikowy, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty.

Zgodnie z prawem obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska spoczywa nie tylko na przedsiębiorcach . Podobne obowiązki mają także ci, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Ponadto obowiązki takie mają osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską.

W programie „EKOFIRMA 2024” wyliczymy opłaty za:

 • Emisję substancji do powietrza(kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt), np. samochody służbowe, wózki widłowe.
 • Pobór wód(studnie, ujęcia wód powierzchniowych).
 • Odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych).
 • Magazynowanie odpadówbez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Wybrane funkcje programu:

 • Wyjątkowo szybki i wygodne przygotowywanie danego raportu oraz rozliczenia z danym urzędem.
 • Zestawienia opłat za dany rok wraz z odpowiednim półroczem rozliczeniowym .
 • Rozliczanie opłat dla dowolnej liczby podmiotów.
 • Możliwość systematycznego uzupełniania danego półrocza – ustawienie zestawiania że jest w opracowaniu.
 • Pełna baza słowników m.in. rodzaje kotłów, paliw, rodzaje silników, typy ujęć wody.
 • Możliwość edycji danych stawek dot. opłat środowiskowych.
 • Wydruk oraz archiwizacja wypełnionych już raportów.
 • Pełna baza województw, powiatów wraz z miastami oraz gmin.

„EKOFIRMA 2024” pomoże Państwu przejść przez gąszcz przepisów oraz odpowiednich stawek do wyliczania odpowiednich opłat środowiskowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu nie będą musieli się już Państwo martwić, czy nie popełnili Państwo błędu przy wyliczeniach, a co za tym idzie nie będą Państwo narażeni na kary finansowe.

EKOFIRMA 2024 daje 100% pewność czy przekroczyli Państwo limity odpadów, a co za tym idzie muszą się Państwo zarejestrować w bazie BDO.

Na płycie znajdą Państwo również oprogramowanie wspomagające Państwa codzienne obowiązki, dzięki czemu mogą Państwo zoptymalizować czas pracy do maksimum:

Asystent firmowy SI wesprze Państwa w takich dziedzinach jak:

 1. Doradca podatkowy – wyliczy wszelkiego rodzaju podatki, pomoże przy optymalizacji podatkowej z zastosowaniem aktualnych przepisów prawa, wytłumaczy zawiłości podatkowe i wskaże najlepsze rozwiązania i inne
 2. Doradca kadrowy
 3. Doradca prawny – napisze odpowiedź na pismo urzędowe m.in. UOKiK, urząd skarbowy, ZUS, PiP czy inne dowolne pismo z zakresu prawnego. Doradzi i wskaże najlepsze rozwiązania prawne dot. produktów czy usług. Napisze regulamin, politykę prywatności czy dokumentację RODO.
 4. Sekretariat – napisze odpowiedź na maila, stworzy ofertę lub opis produktów i usług. Wspomoże napisanie umowy lub reklamacji oraz wiele więcej.
 5. Doradca informatyczny – pomoże naprawić problem z komputerem, napisze dedykowane rozwiązanie informatyczne dla firmy lub zweryfikuje zawartość maila pod kątem zagrożeń cybernetycznych. Zweryfikuje Państwa pozycje w google i zoptymalizuje SEO pod kątem wyszukiwarek, aby strona była wyżej od konkurencji.
 6. Asystent sprawdzi się również w dziedzinie weryfikacji danych tj. kosztorysowanie, wyceny, wszelkiego rodzaju obliczenia projektowe itp.

Asystent Firmowy SI wspomoże lub wyręczy Państwa w dziedzinach, gdzie jest potrzebna kreatywność i merytoryczność. Dzięki Asystentowi Firmowemu zaoszczędzą Państwo czas, który tracili na żmudnym wyszukiwaniu, tworzeniu i weryfikacji informacji.

Wymagania: Windows 11/10/8/7/XP

Koszt pakietu wynosi 999,00 zł brutto z licencją na 10 stanowisk komputerowe

Obowiązkowe rozliczenie środowiskowe składamy do 31 marca.

Ważne!! Ze względu na wysoką inflację istnieje wysokie prawdopodobieństwo uiszczenia wyższych opłat za korzystanie ze środowiska przy porównywalnych wynikach zeszłorocznych.

 PROMOCJA!!!! 399,00 ZŁ BRUTTO

System „EKOFIRMA 2024” to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm..
Ilość: