EKOFIRMA 2021

System EKOFIRMA 2021 to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

System EKOFIRMA 2021 to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

System „EKOFIRMA 2021” to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

„EKOFIRMA 2021” wylicza bezbłędnie należne opłaty za środowisko oraz generuje odpowiednie dokumenty dla Marszałka Województwa lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. W praktyce wystarczy, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, generator prądu lub np. kupiło się olej silnikowy, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty.

Zgodnie z prawem obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska spoczywa nie tylko na przedsiębiorcach . Podobne obowiązki mają także ci, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Ponadto obowiązki takie mają osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską.

W programie „EKOFIRMA 2021” wyliczymy opłaty za:

 1. Emisję substancji do powietrza(kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt), np. samochody służbowe, wózki widłowe.
 2. Pobór wód(studnie, ujęcia wód powierzchniowych).
 3. Odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych).
 4. Magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Wybrane funkcje programu:

 1. Wyjątkowo szybki i wygodne przygotowywanie danego raportu oraz rozliczenia z danym urzędem.
 2. Zestawienia opłat za dany rok wraz z odpowiednim półroczem rozliczeniowym .
 3. Rozliczanie opłat dla dowolnej liczby podmiotów.
 4. Możliwość systematycznego uzupełniania danego półrocza – ustawienie zestawiania że jest w opracowaniu.
 5. Pełna baza słowników m.in. rodzaje kotłów, paliw, rodzaje silników, typy ujęć wody.
 6. Możliwość edycji danych stawek dot. opłat środowiskowych.
 7. Wydruk oraz archiwizacja wypełnionych już raportów.
 8. Pełna baza województw, powiatów wraz z miastami oraz gmin.

„EKOFIRMA 2021” pomoże Państwu przejść przez gąszcz przepisów oraz odpowiednich stawek do wyliczania odpowiednich opłat środowiskowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu nie będą musieli się już Państwo martwić, czy nie popełnili Państwo błędu przy wyliczeniach, a co za tym idzie nie będą Państwo narażeni na kary finansowe.

EKOFIRMA 2021 daje 100% pewność czy przekroczyli Państwo limity odpadów, a co za tym idzie muszą się Państwo zarejestrować w bazie BDO.

W połowie roku integracja gospodarki odpadów dla klientów zarejestrowanych w BDO.

Na płycie znajdą Państwo również oprogramowanie wspomagające Państwa codzienne obowiązki, dzięki czemu mogą Państwo zoptymalizować czas pracy do maksimum:

 1. RODO Polityka Bezpieczeństwa to oprogramowanie stworzone z myślą o wszelkich instytucjach, urzędach, przedsiębiorstwach z sektora MiŚP, fundacjach, stowarzyszeniach oraz wszystkich tych, którzy przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe.  Zgodnie z Unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) każda firma czy instytucja musi być przygotowana do 25 maja 2018 roku

Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa oraz obejmuje 4 stanowiska.

Wym. Sprzętowe: Win 95/98/Me/NT/XP/Vista/7/8/10 , CD-Rom x4, drukarka

Cena programu wynosi jedyne 324,39 netto plus 23% VAT (399,00 zł brutto)

 

POBIERZ DEMO

INFORMATOR MOBILNY DOTYCZĄCY OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

CENA: 399,00 zł

Licencja na programy:

Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa oraz obejmuje 4 stanowiska.