BeHaPe 2015

Efektywna optymalizacja szkoleń

 Oprogramowanie BeHaPe 2015 powstało na potrzeby :

1. Dla całego segmentu MiŚP wraz z mikro przedsiębiorcami gdzie występują stanowiska administracyjno-biurowe.

 

2. Dla firm zajmujących się szkoleniami BHP, konsultacjami oraz wdrożeniami z dziedziny BHP i PPOŻ.

                BeHaPe 2015 w 100% zaspokaja potrzeby przedsiębiorców oraz firm szkoleniowych z zakresu szkoleń pracowników administracyjno-biurowych. Dzięki naszemu programowi szybko i łatwo przeprowadzimy cykl szkoleń wstępnych oraz okresowych wraz z końcowymi testami. Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odbycia szkolenia BHP, odpowiedniego do rodzaju wykonywania przez nich pracy. Pracodawca zobligowany jest również do przekazania pracownikom informacji oraz instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy(§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U. nr 180, poz.1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe).

                W programie zostały również umieszczone materiały w formie profesjonalnych prezentacji Power-Point, dzięki czemu możemy przedstawić szkolenie np. przy wykorzystaniu rzutnika.

Program został podzielony na dwa działy:

1. SZKOLENIA - baza szkoleń danej firmy lub firm(jeśli programem zarządza firma szkoleniowa).

 • terminarz szkoleń - kalendarz kończących się szkoleń pracowników, terminarz zaplanowanych szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych
 • nowe szkolenia - terminy rozpoczęcia, zakończenia wraz z terminem ważności danego szkolenia. Szkolenia wprowadzany na podstawie charakterystyki tj. typ szkolenia(zewnętrzne,wewnętrzne)osoba przeprowadzająca szkolenie(trener), lokalizacja, cena( jeśli szkolenie zewnętrzne) lista pracowników biorących udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe niezbędne do szkolenia...
 • rodzaje szkoleń - BHP, specjalistyczne, administracyjno-biurowe, handlowe, informatyczne, PPOŻ, zawodowe...
 • baza trenerów,behapowców wraz z uprawnieniami
 • baza pracowników wraz z odbytymi szkoleniami (pełna charakterystyka tj. terminy ważności, rodzaj szkoleń itp.)

2. BAZA DOKUMENTÓW - baza materiałów szkoleniowych, instrukcji itp.

 • Instrukcje BHP i PPOŻ
 • Instruktaż ogólny pracowników - m.in. podstawowe zasady BHP, profilaktyczna opieka lekarska, odpowiedzialność za naruszenie.
 • instruktaż stanowiskowy pracowników administracyjno-biurowych
 • Przykładowe programy szkoleń
 • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
 • Testy do szkolenia okresowego
 • Wykaz aktów prawnych
 • Wzory dokumentów - baza dokumentów uzupełniających m.in. lista kontrolna BHP, karta wypadku, wywiad zawodowy, protokoły, zgłoszenia wypadków, zaświadczenia, zapisy z wyjaśnień...

 

Na płycie z oprogramowaniem BeHaPe znajdą Państwo również dodatkowo:

1. System EKOFIRMA NS - to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

2. COMAX NS - ma przede wszystkim skutkować podniesieniem efektywności sprzedaży towarów lub oferowanych usług, a zarazem obniżeniem m.in. podatków płaconych comiesięcznie do US, obniżeniem czasu wykonywania codziennych obowiązków biurowych dzięki czemu zyskują Państwo więcej czasu na efektywne prowadzenie przedsiębiorstwa skutkującym większymi obrotami.

CENA: 499,00 zł