SZKOŁA NS

Program „Szkoła NS” przeznaczony jest do każdego rodzaju szkoły publicznej, prywatnej jak również szkół językowych.

Aplikacja skierowana jest przede wszystkim dla dyrektorów tych placówek, jak również dla kadry zarządzającej.       

                „Szkoła NS” zawiera moduły niezbędne do prawidłowego kierowania, funkcjonowania i organizacją każdej szkoły oraz jest źródłem informacji na wszelkie tematy związane z edukacją.

W programie znajdziemy m.in.:
    Plan Lekcji dla każdej klasy, grupy wraz ze słownikiem zajęć
    Rozbudowany terminarz wraz z notatnikiem dla Dyrektora
    Rozbudowaną bibliotekę szkolną  z możliwością wyszukiwania po m.in. numerze inwentarzowym, ISBN, autorze, wydawnictwie, tytule
    Organizację szkoły składających się z modułów:

-      Statut Szkoły wraz z listą sugestii zmian oraz notatek
-      Regulamin BHP
-      Rada Pedagogiczna – regulamin rady, pełen terminarz posiedzeń wraz z wnioskami oraz uchwałami rady
-      Remonty – planowane remonty wraz z kosztami planowanymi i ostatecznymi, terminarz prac rozpoczętych

    Bazę dokumentów podzielonych na kategorie: Dyrektor Szkoły, Finanse Szkoły, Nauczyciele, Organizacja Szkoły, Personel, Praca dydaktyczno-wychowawcza, Promocja Szkoły, Rodzice oraz Uczniowie
    Bazę pracowników zawierające podstawowe informacje oraz: zakres zadań, zadania zlecone, urlopy, nagrody, wnioski z obserwacji, notatki
    Pełne dane szkoły wraz z ilością sal lekcyjnych, pracowni, uczniów, nauczycieli, pracowników…
    Bazę Moje Dokumenty służącą do przechowywania ważnych dokumentów szkoły

Zamawiając program „Szkoła NS” zyskują Państwo funkcjonalne i profesjonalne narzędzie pracy, zapewniające lepszą jej organizację, sprawne funkcjonowanie gabinetu dyrektora wraz z sekretariatem, służący budowaniu lepszego wizerunku i autorytetu dyrektora oraz samej placówki w środowisku lokalnym. „Szkoła NS” posiada bardzo intuicyjną obsługę programu oraz wszystkie niezbędne informacje do zarządzania szkołą dzięki czemu oszczędzają Państwo czas i pieniądze.

Program posiada licencję na czas nieokreślony oraz na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych .

POBIERZ DEMO