POLBUD 2015

Oprogramowanie POLBUD 2015 jest pierwszym w Polsce oprogramowaniem na licencji międzynarodowego centrum oprogramowania ICC&Software z siedzibą w New York. Pełen pakiet POLBUD 2015 jako pierwsze oprogramowanie na rynku Polskim zagospodarowuje wymogi oraz potrzeby szeroko rozumianej branży budowlanej, projektowych oraz współpracujących w 101%.

Bazując na przykładzie słabego 2 kwartału 2012 roku gdzie sama branża budowlana ( nie wliczając m.in.budownia dróg i mostów) zarobiła ponad 9 MILIARDÓW złotych na zamówieniach publicznych, dajemy Państwu narzędzie do odkrojenia sobie "kawałku tortu" , czy to na wygraniu jakiegoś przetargu, czy też bezpiecznego zarabiania jako podwykonawca , ALE w sposób gwarantujący otrzymanie zapłaty za wykonaną pracę, zrobienie projektu czy też za dostarczenie materiału. POLBUD 2015 jako pierwsza aplikacja, kładzie duży nacisk na role firm podwykonawczych w realizacji danych inwestycji.

Pakiet POLBUD 2015 składa się z pięciu aplikacji:

1. POLBUD 2015 - PRZETARGI

Składa się z działów:

 • akty prawne- projekty
 • akty prawne - rozporządzenia i zarządzenia
 • akty prawne - ustawy
 • dobre praktyki w zamówieniach publicznych
 • druki ZP i FS
 • orzecznictwo arbitrów KIO (Krajowa Izba Odwoławcza)
 • orzecznictwo ETS (Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
 • prawo unijne
 • wzory ogłoszeń
 • wzory pism wykonawcy i zamawiających
 • zamówienia publiczne w systemie NATO

Bezpośrednio z aplikacji mamy dostęp do:

 • KODY CPV,CPC
 • LICYTACJE ELEKTRONICZNE
 • AUKCJE ELEKTRONICZNE
 • EUROPEJSKIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (europejski system ogłoszeń zamówień publicznych)
 • POLSKIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE( system ogłoszeń zamówień publicznych)

POBIERZ DEMO

2. POLBUD 2015 - CENTRUM DOKUMENTACJI(dokumenty do prawidłowego przygotowania projektu oraz bezproblemowego przeprowadzenia realizacji inwestycji, a co najważniejsze wykonanie prac o czasie ustalonym z inwestorem)

Znajdą Państwo m.in.

 • PORADNIKI BUDOWLANE - nowe technologie oraz rozwiązania budowlane m.in. porady architektoniczne, budowa domu ( rynny, fundamenty, ściany, termoizolacja, izolacje przeciwwilgociowe, dachy...) instalacje (elektryczne, grzewcze, kominy, kominki, odkurzacze centralne, instalacje wodociągowe, instalacje inteligentne...) narzędzia, wykańczanie wnętrz ( chemia, schody, balustrady, podłogi, sucha zabudowa...)
 • Wzory dokumentów(formularze, druki, wnioski, umowy, informacje, wydział architektury i budownictwa, wydział planowania przestrzennego)
 • Postępowanie administracyjne,
 • Prawo energetyczne(np. warunki funkcjonowania przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, elektroenergetycznych, systemu ciepłowniczego…)
 • Prawo wodne(np. wymagania dot. dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno-inżynierskiej, normy zużycia wody…)
 • Geodezja i kartografia(np. standardy techniczne, ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych…)
 • Ochrona środowiska(np. wymagania w zakresie hałasu, inspekcji ochrony środowiska, rodzaje instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia…)
 • Wyroby budowlane(np. kontrola wyrobów budowlanych, próbki wyrobów budowlanych, aprobaty techniczne…)
 • Drogi i autostrady(np. warunki techniczne dróg publicznych, skrzyżowań, linii kolejowych, szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach…)
 • Budynki i obiekty budowlane(np. warunki techniczne budynków mieszkalnych, budowle hydrotechniczne, sieci gazowe, rurociągi przemysłowe…)
 • Prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne(np. dziennik budowy, montaż i rozbiórka, tablice informacyjne, metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku…)
 • Przepisy PPOŻ(np. Ochrona PPOŻ budynków, zakres, tryb i zasady uzgadniania projektu …)
 • BHP w budownictwie(np. BHP przy robotach budowlano-montażowych, BHP przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych…)

 POBIERZ DEMO

3. POLBUD 2015 - WYCENY i KOSZTORYSY

Aplikacja składa się z dwóch modułów tj.:

 • NORMA NS posiada ponad 140 tysięcy pozycji KNR, dzięki czemu w pełni zaspokaja potrzeby firm tworzących kosztorysy z zakresu ogólnobudowlanego, wszelkiego rodzaju instalacji (gaz,woda,prąd,kanalizacja,alarmy itp.), prac ziemnych, konstrukcji, drogi i wiadukty, prace kolejowe, wszelkiego rodzaju konstrukcje (metalowe, drewniane itp.), tereny zielone oraz wiele więcej.NORMA NS została sprawdzona przez Europejski Instytut Oprogramowania abyśmy mieli pewność co do jakości oraz bezpieczeństwa programu. W programie jest umieszczony cennik RMS aktualizowany kwartalnie, ceny zawarte w cenniku są uśrednione w skali ogólnopolskiej.
 • WYCENY NS - szybkie wyceny dla inwestora w sektorze prywatnym.

 POBIERZ DEMO

4. POLBUD 2015 - DEKLARACJE

Baza aktywnych dokumentów PIT, CIT, NIP, VAT i inne w formie do wysyłania ich ONLINE do US. Dzięki temu nie muszą już Państwo oczekiwać w kolejkach lub tracić czasu na dojazd do US.

POBIERZ DEMO

5. POLBUD 2015 - dodatkowe aplikacje wspomagające

Znajdą tutaj Państwo wszystkie uzupełniające moduły tj.:

 • faktury
 • terminarz planowanych inwestycji, projektów, zakończeń inwestycji
 • dostęp do ISAP - internetowy system aktów prawnych
 • notatnik
 • dostęp do portalu budowlanego

POBIERZ DEMO

Galeria

CENA: 499,00 zł