PROBUD 2022/23

Oprogramowanie PROBUD 2022/23  powstał na zlecenie oraz zapotrzebowanie branży budowlanej

Oprogramowanie PROBUD 2022/23  powstał na zlecenie oraz zapotrzebowanie branży budowlanej z zakresu :

 • remontowo-budowlanej,
 • wodno-kanalizacyjnej,
 • hydraulicznej,
 • grzewczej,
 • wentylacyjnej,
 • klimatyzacyjnej,
 • chłodniczej,
 • elektrycznej,

PROBUD 2022/23 to odpowiedź na ekspresowe zmiany w polskim ustawodawstwie, wprowadzone i zaplanowane na rok 2022 do których musimy się w sposób szybki i bezbłędny dostosować, aby nie narażać firmy na kłopoty m.in. skarbowo-księgowych, pracowniczo-kadrowych, bankowych czy w sferze prawa gospodarczego. Wprowadzone zmiany niosą ze sobą bardzo duże zmiany inwestycyjne w każdym przedsiębiorstwie oraz bardzo wiele pułapek czyhających na przedsiębiorców (np. Nowy Ład 2022, wdrożenie JPK_VDEK, weryfikacja podmiotów, odwrócony VAT, split payment, limity przelewów należności, prawa pracownicze i wiążące się z tym NOWE regulacje, biała lista przedsiębiorców, weryfikacja kont bankowych, BDO weryfikacja limitów odpadów budowlanych, mikrorachunki podatkowe itp )

Odpowiedzią na zmiany w 2022 roku jest Pakiet PROBUD 2022/23  , skondensowane oprogramowanie rozwiązujące wszelkie problemy przedsiębiorców oraz tnącym koszty związane z inwestycjami w oprogramowanie oraz wydania prawne z interpretacjami aktualnego prawa.

PROBUD 2022/23 posiada wszystko co niezbędne każdemu przedsiębiorcy w 2022 roku oraz nadchodzącym 2022 i jest najlepszym rozwiązaniem na bolączki obecnie wprowadzanego ustawodawstwa.

Nasz pakiet rozwiązuje problemy z zakresu oprogramowania branżowego, księgowego, kadrowego oraz zawiłości prawnych obowiązujących przepisów i praw, dzięki czemu oszczędzają Państwo nie tylko swoje zdrowie, ale również czas i ciężko zapracowane pieniądze, które każdego dnia urzędnicy chcą od Nas wyciągnąć.

W pakiecie znajdziemy m.in.:

 

 • PROBUD 2022/23 - znajdziemy tutaj dokumentację ze wzorami m.in. pełny plan BIOZ wraz z załącznikami oraz szkoleniami (stanowiskowe, sprzętowe), wszelkiego rodzaju protokoły, zgłoszenia (rozpoczęcia, zakończenia, do UM itp.), badania odbiorcze, badania kontrolne, warunki techniczne, instrukcje obsługi, zgłoszenia, umowy, dokumentacja techniczna, instrukcje BHP i PPOŻ… ponad 1500 branżowych dokumentów oraz 5000 dokumentów z zakresu m.in. księgowych, prawnych,  urzędowych. Niniejszy dział wyczerpuje w 100% zapotrzebowanie na dokumentację związaną ze specyfiką branżową oraz 101% wymagań dokumentacji firmowej.
 • POLSKIE NORMY – aktualny pełny wykaz norm wraz z treścią opisową, Polskie Normy a prawo UE, Normy w systemie oceny zgodności, normy zharmonizowane, dyrektywy i rozporządzenia.
 • EKN PRO-KN 2023 – najnowsze oprogramowanie kosztorysowe wszelkich prac budowlanych dla firm, urzędów, instytucji, spółdzielni, placówek edukacyjnych czy zdrowotnych, gdzie kosztorys jest niezbędny do podjęcia zlecenia.
 • Wyceny Budowlane 2022 – oprogramowanie do tworzenia wycen wszelkich prac dla osób fizycznych.
 • Nowy Ład 2022 – kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych, składek zdrowotnych, ulg podatkowych (IPO, Venture Capital, konsolidacyjna, na ekspansję lub estoński CIT), repatriacja kapitału, ulg na innowacje (B+R, na prototyp, na wsparcie innowacyjnych pracowników, na robotyzację, IP-Box), ulg dla inwestorów (Centrum Obsługi Inwestora, Interpretacja 590, Grupy VAT, korzystne rozwiązania dla holdingów, PGK)
 • Tarcza Antykryzysowa – dokumentacja, przepisy, rozwiązania prawne…
 • Program finansowo-księgowy zgodnym z JPK-VDEK oraz możliwościami wystawiania wszelkich faktur dla kontrahentów z zagranicy. Oprogramowanie w znacznym stopniu obniża koszty księgowe każdej firmy (wszystkie warianty: mały podatnik, KPiR, ryczałt, pełna księgowość) Program z modułem kadrowo-płacowym, modułem do obsługi spedycji i logistyki, moduł ewidencji floty.
 • Faktury JPK
 • Ekofirma 2022– oprogramowanie do rozliczeń obowiązkowych opłat środowiskowych wraz z kartą zarządzania odpadami.

oraz dodatki:

 • Niezbędnik Szefa – moduł przeznaczony do sprawnego zarządzania i ewidencjonowania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Informacje zawarte w module to m.in.: okres zatrudnia danego pracownika, ilość należnego i wybranego urlopu wypoczynkowego, pełna ewidencja spóźnień i zwolnień, ewidencja wykorzystanych zwolnień L4, upomnienia i naganny.
 • Akta Osobowe – pełne akta osobowe zatrudnionych oraz zwolnionych pracowników w formie elektronicznej. Zapewnia w 100% bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz oszczędza ogrom miejsca w biurze.
 • Sekretariat – moduł przeznaczonych dla osób zarządzających bezpośrednio sekretariatem lub pierwszym kontaktem z klientem.
 • Dostęp do Sejmowej Bazy Ustaw i Rozporządzeń – wszystkie uchwalone ustawy oraz rozporządzenia.
 • API z modułami tłumacza językowego (wszystkie języki świata) oraz map świata

Wymagania: Windows 10/8/7/XP, CD-Rom, dostęp do internetu

Koszt pakietu wynosi 1299,00 zł brutto z licencją na 4 stanowiska komputerowe