EKOFIRMA 2022

System „EKOFIRMA 2022 to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych, które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

System rozliczeń obowiązkowych opłat środowiskowych + Asystent Optymalizacji Podatkowej + Nowy Ład 2022

System „EKOFIRMA 2022” to nowatorskie rozwiązanie informatyczne, przeznaczone dla przedsiębiorców, instytucji oraz biur rachunkowych które zobowiązane są do prowadzenia ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska, wymuszone z wejściem w życie Ustawy o Ochronie Środowiska z kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

„EKOFIRMA 2022” wylicza bezbłędnie należne opłaty za środowisko oraz generuje odpowiednie dokumenty dla Marszałka Województwa lub Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania wysokości opłat środowiskowych i ich uiszczania powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy wprowadza do ziemi np. ścieki. W praktyce wystarczy, że w przedsiębiorstwie są samochody służbowe, generator prądu lub np. kupiło się olej silnikowy, by trzeba było obliczyć wysokość należnej opłaty.

Zgodnie z prawem obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska spoczywa nie tylko na przedsiębiorcach . Podobne obowiązki mają także ci, którzy prowadzą działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. Ponadto obowiązki takie mają osoby prowadzące indywidualną praktykę lekarską.

W programie „EKOFIRMA 2020” wyliczymy opłaty za:

 • Emisję substancji do powietrza(kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych, procesy produkcyjne: malowanie farbami, spawanie, emisje pyłu z cięcia i szlifowania, a także przeładunek benzyn, hodowla zwierząt), np. samochody służbowe, wózki widłowe.
 • Pobór wód(studnie, ujęcia wód powierzchniowych).
 • Odprowadzanie ścieków, w tym ujętych wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (do gruntu lub do wód powierzchniowych).
 • Magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji (pozwoleń).

Wybrane funkcje programu:

 • Wyjątkowo szybki i wygodne przygotowywanie danego raportu oraz rozliczenia z danym urzędem.
 • Zestawienia opłat za dany rok wraz z odpowiednim półroczem rozliczeniowym .
 • Rozliczanie opłat dla dowolnej liczby podmiotów.
 • Możliwość systematycznego uzupełniania danego półrocza – ustawienie zestawiania że jest w opracowaniu.
 • Pełna baza słowników m.in. rodzaje kotłów, paliw, rodzaje silników, typy ujęć wody.
 • Możliwość edycji danych stawek dot. opłat środowiskowych.
 • Wydruk oraz archiwizacja wypełnionych już raportów.
 • Pełna baza województw, powiatów wraz z miastami oraz gmin.

„EKOFIRMA 2022” pomoże Państwu przejść przez gąszcz przepisów oraz odpowiednich stawek do wyliczania odpowiednich opłat środowiskowych. Dzięki naszemu oprogramowaniu nie będą musieli się już Państwo martwić, czy nie popełnili Państwo błędu przy wyliczeniach, a co za tym idzie nie będą Państwo narażeni na kary finansowe.

EKOFIRMA 2022 daje 100% pewność czy przekroczyli Państwo limity odpadów, a co za tym idzie muszą się Państwo zarejestrować w bazie BDO.

Na płycie znajdą Państwo również oprogramowanie wspomagające Państwa codzienne obowiązki, dzięki czemu mogą Państwo zoptymalizować czas pracy do maksimum:

 • System AOP2022 to narzędzie wspierania przedsiębiorców oraz spółek handlowych do optymalizacji podatkowej związanej z Nowym Ładem. System AOP wyposażony jest w szereg kalkulatorów obliczający wszelkiego rodzaju podatki, koszty, wynagrodzenia, składki oraz wszelkiego rodzaju zmiany wywodzące się z Nowego Ładu.

System jest pierwszym narzędziem w Polsce, które można określić jako „wirtualnego doradcę podatkowego” niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej. Asystent w sposób przejrzysty i bardzo przystępny, niezależnie od posiadanej wiedzy księgowo-ekonomicznej pokazuje wszelkie możliwości optymalizacyjne względem własnego przedsiębiorstwa. System AOP 2022 został podzielony na dwie części obejmując przedsiębiorców osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz spółek i wspólników spółek.

 • Nowy Ład – program skrojony na aktualne zapotrzebowanie przedsiębiorstw w Polsce, które muszą działać i dostosowywać się do ciągle zmieniających wytycznych dot. nowych realiów podatkowych i obowiązków nałożonych na sektor Micro przedsiębiorstw oraz MiŚP. Oprogramowanie służy do przygotowania przedsiębiorstwa na wyzwania niosące się przez zbliżające zmiany w prawie m.in. rachunkowym i społecznym, na efektywnym wdrożeniu możliwości optymalizacji podatkowej związanej z wprowadzaniem Nowego Ładu, dzięki której mogą Państwo zaoszczędzić minimum 9-10% w skali miesięcznej. Kompendium wiedzy z zakresu zmian podatkowych, składek zdrowotnych, ulg podatkowych (IPO, Venture Capital, konsolidacyjna, na ekspansję lub estoński CIT), repatriacja kapitału, ulg na innowacje (B+R, na prototyp, na wsparcie innowacyjnych pracowników, na robotyzację, IP-Box), ulg dla inwestorów (Centrum Obsługi Inwestora, Interpretacja 590, Grupy VAT, korzystne rozwiązania dla holdingów, PGK)
 • Bazę ponad 6000 aktywnych dokumentów z zakresu m.in. kontaktów z urzędami 2022 (PIT,NIP,VAT,CIT, PCC, urząd miasta, ZUS, PIP, GUS, GIIF) pełen zakres dokumentacji niezbędnej w kadrach i księgowości (dział obejmuje również rozwiązania zdalne m.in.home office), dział marketingu, Public Relation i Social Media (poczta, email, sms, fan page Facebook i inne)
 • Pełny program finansowo-księgowy (wszystkie warianty: mały podatnik, KPiR, ryczałt, pełna księgowość) z modułem kadrowo-płacowym, modułem do obsługi spedycji i logistyki, moduł ewidencji floty. Program posiada dostosowane wszystkie wymagane definicje JPK Jednolity Plik Kontrolny.
 • Wbudowany program RODO 2022 – pełny pakiet wdrożeniowy polityki bezpieczeństwa i obiegu dokumentów zgodnie z unijnymi wymaganiami. Dodatkowo multimedialne szkolenie.
 • Program do faktur: FAKTURY JPK
 • Program do rozliczeń OBOWIĄZKOWYCH opłat środowiskowych: EKOFIRMA 2022
 • Niezbędnik Szefa – moduł przeznaczony do sprawnego zarządzania i ewidencjonowania pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Informacje zawarte w module to m.in.: okres zatrudnia danego pracownika, ilość należnego i wybranego urlopu wypoczynkowego, pełna ewidencja spóźnień i zwolnień, ewidencja wykorzystanych zwolnień L4, upomnienia i naganny.
 • Akta Osobowe – pełne akta osobowe zatrudnionych oraz zwolnionych pracowników w formie elektronicznej. Zapewnia w 100% bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz oszczędza ogrom miejsca w biurze.
 • Sekretariat – moduł przeznaczonych dla osób zarządzających bezpośrednio sekretariatem lub pierwszym kontaktem z klientem.
 • Dostęp do Sejmowej Bazy Ustaw i Rozporządzeń – wszystkie uchwalone ustawy oraz rozporządzenia.
 • API z modułami tłumacza językowego (wszystkie języki świata) oraz map świata

Wymagania: Windows 11/10/8/7/XP

Koszt pakietu wynosi 999,00 zł brutto z licencją na 10 stanowisk komputerowe

Obowiązkowe rozliczenie środowiskowe składamy do 31 marca.